Flg oss p

Pil Friluftsliv

Dekning: 100 000 unike brukere pr uke Demografi: 85 % Menn, 86 % mellom 30-64 år

Ved å annonsere på PIL friluftsliv kommer du i direkte kontakt med turfolket på internett. *canis.no er ikke tatt med i demografitallene over.   

Henvendelse