Flg oss p

Pil Content

The medium is the message

pil-content

Content marketing er ikke bare ord. Bilder forteller også historier. Ja, de forteller mer en 1000 ord, sier ordtaket. Øverst til venstre, viser Norges eldste sammenhengende husrekke der Pil hadde sine kontorer. Bilde nederst til venstre, er de samme husene 1 år etter. Restaurert av Roger Iversen og Arne Veidung. Det hvite huset, er Vestindien. Bergens siste offentlige bordell. Pil Media laget utstillingen:-) Bildet til høyre, viser Bryggen i Bergen. Pil har nå kontorer i toppetasjen i den eldste bryggegården; Bredsgården.

 

I de siste årene, har såkalt Content Marketing tatt av i mediebransjen. Dette skyldes blant annet at reklamefagene er blitt allmennutdanning og at den nye generasjonensselgere, markedsførere og reklameutformere spiser seg innpå teknokratene som har regjert oppbyggingen av nettsidene, mediene og plattformene man finner på nettet. De har ikke bare ivaretatt det teknologiske, mange har også overlatt forretningsutvikling og innholdspresentasjon til teknokratene. !

Nettets aktører, aviser, nettbutikker, forsikringsselskap, banker osv, trodde lenge at teknologien skulle gjøre jobben for dem . Det gjorde den ikke. Jobben er akkurat den samme. Den eneste forskjellen for bedriftene, er at budskapene presenteres og leveres digitalt, bare et lite tastetrykk unna, for forbrukeren. Men det er ikke nok. Forbrukerne må vite hvilke taster de skal trykke på. Derfor oppstår søkemotorer, SEO, Google Adwords, portaler som samler interessegrupper, salgsportaler, blogger, mailkampanjer, samt andre verktøy som hjelper forbrukerne og orientere seg. Alt dette er Content Marketing. !

Forbrukere flest er ikke opptatt av teknologi. De er opptatt av å få tilgang til de tjenestene og produktene de skal kjøpe eller orientere seg om, på en enklest måte. Her hjelper nettet dem. Men når bedriftene først er kommet ut på nettet oppdager deetter en stund at den digitale verden er som den analoge verden. Man må skille seg utfor å få oppmerksomhet på det man har å tilby. Ikke alt du ser på eller søker opp på nettet er noe du vurderer å kjøpe. Derfor er mye den algorytmestyrte markedføringen man som forbruker opplever på nettet mer til irritasjon en den er kjøpsfremmede. !

Markedsførere, selgere, PR og reklamefolk vet at gode historier selger. Reklamebyråene har alltid visst at de beste historiene bygger de beste merkevarene. ! Når det ikke eksisterer en historie, lager man historien og publiserer den ved hjelp av ord, lyd eller bilder hver for seg, eller i et system. !

Nå som tidligere, er markedsføring eller Content marketing å ivareta alle de ”prosessene rundt det å skape et produkt, en tjeneste eller en ide, slik at den tilfredsstiller målgruppenes behov og ønsker. Markedsføring er alle de aktivitetene som reduserer eller ivaretar og forsterker ytelsens totale subjektive verdi”. Content is King i alle prosessens ledd. Nå som tidligere.

Henvendelse